0:00/???
  1. Martiki Erg

From the recording My Soul In The Mountains

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Թռչեի մտքով տուն,
Ուր իմ մայրն է արթուն,
Տեսնեի այն առուն,
Կարոտով ես անհուն,
Որ ամեն մի գարուն
Ջրերով վարարուն
Կարկաչում էր սարերում:

Տեսնեի այն առուն,
Կարոտով ես անհուն,
Որ ամեն մի գարուն
Ջրերով վարարուն
Կարկաչում էր սարերում:

Հայրենիքն իմ սրտում՝
Թե չընկնեմ ես մարտում,
Ա՜խ, իմ մայր թանկագին,
Տուն կգամ ես կրկին,
Կսփոփեմ քո հոգին
Համբույրով սրտագին,
Կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին:

Ա՜խ, իմ մայր թանկագին,
Տուն կգամ ես կրկին,
Կսփոփեմ քո հոգին
Համբույրով սրտագին,
Կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին:


I wish I flew way back home,
To my mother’s wake,
And saw that spring I miss,
Which every single spring,
With its crystal waters,
Would gently sing in the mountains.

And saw that spring I miss,
Which every single spring,
With its crystal waters,
Would gently sing in the mountains.

If I don’t fall in battle,
Motherland in heart,
O my treasured mother,
I will come back home,
And I will wake your soul,
With a loving kiss,
And squeeze you to my chest.

O my treasured mother,
I will come back home,
And I will wake your soul,
With a loving kiss,
And squeeze you to my chest.